Menu Close
bilete av pc og notatbok

Årsmøte 2019

Handarbeidslaget Sans og Samling arrangerer årsmøte tysdag 26. februar kl 19.00 på Herman. Alle som har betalt medlemskontingent for 2019 har stemmerett på årsmøtet.  Meir…