mandag 23. mars 2015

Handarbeidslaget arrangerer bakstekurs

Laurdag 11. april frå 10 til 14 arrangerer Handarbeidslaget Sans og Samling bakstekurs med Ingeborg Ugulsvik. Vi skal lære å lage og steike potetkaker, hellekaker og kanskje noko meir. Meld deg på, ta med kjevle og forkle og bli med!

mandag 9. mars 2015

Sykveldar

Handarbeidslaget inviterer våre medlemmar til månadlege sykveldar - uformelle, sosiale hobbykveldar utan program eller kursing. Sykveldane vil passe både for erfarne og nye syarar, og det vil vere mogeleg å få hjelp og inspirasjon av dei andre deltakarane.

OBS - sykvelden måndag 9. mars vert flytta to veker til måndag 23. mars. 

onsdag 18. februar 2015

Årsmøte i Handarbeidslaget Sans og Samling 2015


Tid: Onsdag 25. februar kl 19.00
Stad: Sans og Samling, Lundevegen 8, 6863 LeikangerSaksliste:

 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling vart sendt ut til alle registrerte medlemmar i Handarbeidslaget Sans og Samling 26. januar. Informasjon vart også lagt ut på heimesida 29. januar. Sjå vedlegg #1
 1. Val av møteleiar, referent og to personar til å signere protokollen

 2. Årsmelding 2014

Styret presenterer årsmeldinga for 2014. Sjå vedlegg #2.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tek årsmeldinga for 2014 til orientering.
 1. Rekneskap 2014

Styret presenterer rekneskapet for 2014. Sjå vedlegg #3.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2014.
 1. Vedtekter

Styret presenterer forslag til endringar av vedtektene. Sjå vedlegg #4.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektene.
 1. Fastsette kontingent for 2016

Årsmøtet set kontingentsatsen for 2016.
Forslag til vedtak: Årsmøtet set kontingenten for 2016 til kr 400.
 1. Budsjett 2015

Styret presenterer forslag til budsjett for 2015. Sjå vedlegg #5
Foslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2015.
 1. Årsplan 2015

Styret vil diskutere og få innspel til årsplan for 2015. Styret jobbar vidare med denne basert på innspel frå Årsmøtet.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret ansvar for å ferdigstille og oppdatere årsplanen for 2015.
 1. Val av styre og valnemnd

Innstilling frå styret:
 • Leiar: Sigrun Espe
 • Styremedlemmar: Anne Lise Breidvik, Marit Anita Skrede, Liv Torill Espe og Anne Margrete Stenstadvold.
 • Valnemnd:
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel kandidatane fremja av styret.

torsdag 29. januar 2015

Årsmøte i Handarbeidslaget - innkalling

Onsdag 25. februar kl 19.00 vert det Årsmøte i Handarbeidslaget Sans og Samling. Vi håper mange av våre medlemmar vil delta og kome med innspel til sakene og til aktivitetsplanen for 2015.

mandag 26. januar 2015

Medlemskontingent for 2015

Handarbeidslaget starta opp våren 2014 og er strålande fornøyde med året som har gått. Tusen takk til alle de som er medlemmar, til de som lagar og sel varer på heimeproduktubua vår, til de som hjelper til med butikken og til de som har delteke på kurs og arrangement. Vi satsar på mykje aktivitet også i 2015!

Handarbeidslaget har i dag 39 medlemmar, og vi håpar på enno fleire i året som kjem. Vi håper så klart alle de som allereie er medlemmar også blir med oss vidare.

onsdag 7. januar 2015

Strikkekafé på Sans og Samling

I haust har handarbeidslaget invitert til Strikk og Drikk på Herman annankvar måndag, men sidan Herman no er stengt vil vi gjerne prøve noko nytt.

Vi inviterer alle strikkeglade til å bli med på strikkekafé på Sans og Samling i Lundevegen 8 annankvar torsdag kl 19.00. Butikken er open frå 17 til 19, og når butikken stenger ryddar vi plass til strikking, drikking og prating.