mandag 1. september 2014

Kreativt Kaos: Geriljabroderi

Få frustrasjonen ut gjennom broderi. Eller kanskje humoren? Døme på vanlege bodskap: «Støv suger», «Ikkje mas», «Meir av alt – no, takk!», «Gløym det», «Du ditt julenek»... Eller kva med noko meir lokalt, som «Lite strinne». Lag ditt eige mønster eller bruk eit av våre mønster, og lag ditt eige unike broderi.


Foto: Buskerud fylkesbibliotek (cc-by-nc)


 • for vaksne måndag 8/9 kl 19.00 til 22.00
 • for barn (ca 10-14 år) måndag 22/9 kl 17.00 til 19.00

Pris:

 • medlem/barn av medlem av handarbeidslaget Sans og Samling kr 100
 • ikkje-medlem kr 250. 
Prisen inkluderer utstyr, hjelp/instruksar, kaffi/te/saft og noko lite å bite i.


Påmelding:

Meld deg på ved å:

Vi vil vite:

 • Namn, e-postadresse og mobilnummer
 • Kva kurs du vil melde deg på (vaksen/barn)
 • Evt. alder på barn
 • Vil du samtidig melde deg inn i handarbeidslaget Sans og Samling og få rabatt? Tilbod: halv pris for 2014 om du melder deg inn og betalar kontingent for både 2014 og 2015.

Gå til påmeldinsskjema

torsdag 21. august 2014

Kreativt kaos hausten 2014 - datoarHandarbeidslaget arrangerer to aktivitetskveldar på Sans og Samling kvar månad i haust - ein for vaksne og ein for born. Det er plass til 8 deltakarar kvar kveld, og tidspunkt og pris vil variere frå månad til månad. Rabatterte prisar for medlemmar av handarbeidslaget og borna deira.

Noter datoane - informasjon om påmelding og pris kjem etterkvart:

September: Geriljabroderi

Vaksne: måndag 8. september
Born (ca 10-14 år): måndag 22. september

Oktober: Kortlaging

Vaksne: tysdag 14. oktober
Born: tysdag 28. oktober

November: Nålefilting

Vaksne: onsdag 5. november
Born: onsdag 19. november

Desember: Førjulsaktivitet

Vaksne: torsdag 4. desember
Born: torsdag 11. desember

torsdag 7. august 2014

Strikk og drikk - strikkekafé for alle
Måndag 18. august startar vi opp att med strikkekafé på Herman. Vi startar kl 19 og held på til kl 21 annakvar måndag.

På Herman kan ein så klart kjøpe seg noko godt å drikke til handarbeidet, men det vil også vere mogeleg å kjøpe både søtmat og saltmat.

Ta med strikketøyet, heklekroken, brodernåla eller tollekniven og bli med!

Oversikt over strikk og drikk hausten 2014:
 • Måndag 18. august
 • Måndag 1. september
 • Måndag 15. september
 • Måndag 29. september
 • Måndag 13. oktober
 • Måndag 27. oktober
 • Måndag 10. november
 • Måndag 24. november
 • Måndag 8. desember

fredag 16. mai 2014

Planar for hausten 2014

Handarbeidslaget Sans og Samling vart etablert denne våren, og styret har fokusert på å få i gong laget og heimeproduktbua. Tusen takk til alle som har vore innom butikken og handla eller kome med gode ord, takk til alle de som har levert inn heimelaga produkt til å selje på butikken, og tusen takk til alle de som har meldt dykk inn i handarbeidslaget

Til hausten satsar vi på å arrangere aktivitetar både for vaksne og born. Dette er ei førebels oversikt - meir informasjon om kvart av arrangementa vil kome etterkvart:

August:

 • Oppstart av Strikk og Drikk - strikkekafé for alle!

September:

 • Kreativt kaos for vaksne: Nålefilting
 • Kreativt kaos for born: Nålefilting
 • Symaskinkurs over 3-4 kveldar med oppstart i slutten av september 

Oktober:

 • Kreativt kaos for vaksne: Kortlaging
 • Kreativt kaos for born: Kortlaging
 • Helgekurs i leksfebaking

November:

 • Kreativt kaos for vaksne: Tema ikkje bestemt - kom gjerne med innspel/ønskjer
 • Kreativt kaos for born: Tema ikkje bestemt - kom gjerne med innspel/ønskjer
 • Julemesse under arrangementet “Førjulssøndag i Ungdomshuset” første søndag i advent.

Desember:

 • Kreativt kaos for vaksne: Førjulsaktivitet
 • Kreativt kaos for born: Førjulsaktivitet