torsdag 29. januar 2015

Årsmøte i Handarbeidslaget

Onsdag 25. februar kl 19.00 vert det Årsmøte i Handarbeidslaget Sans og Samling. Vi håper mange av våre medlemmar vil delta og kome med innspel til sakene og til aktivitetsplanen for 2015.

Dagsorden med saksliste vert sendt ut til alle medlemmane seinast ei veke før Årsmøtet. Om medlemmar har saker dei vil at Årsmøtet skal ta stilling til må desse sendast inn til styret seinast to veker før møtet, altså innan onsdag 11. februar. Alle medlemmar som har betalt medlemskontingenten for 2015 har stemmerett.

Tid: onsdag 25. februar kl. 19.00
Stad: Sans og Samling, Lundevegen 8

Dei sakene vi veit at Årsmøtet skal handsame er: 

 • Vedtekter
 • Årsrapport for 2014
 • Rekneskap for 2014
 • Budsjett for 2015
 • Årsplan for 2015
 • Kontingent for 2016
 • Val av styre og valnemnd


Alle som var medlem i 2014 får innkalling til Årsmøtet 2015. Om du ikkje har betalt medlemskontingenten for 2015 må du hugse å gjere det. Alle skal ha fått e-post med betalingsinformasjon, men all informasjon ligg også på heimesida vår: http://www.sansogsamling.net/2015/01/medlemskontingent-for-2015.html

mandag 26. januar 2015

Medlemskontingent for 2015

Handarbeidslaget starta opp våren 2014 og er strålande fornøyde med året som har gått. Tusen takk til alle de som er medlemmar, til de som lagar og sel varer på heimeproduktubua vår, til de som hjelper til med butikken og til de som har delteke på kurs og arrangement. Vi satsar på mykje aktivitet også i 2015!

Handarbeidslaget har i dag 39 medlemmar, og vi håpar på enno fleire i året som kjem. Vi håper så klart alle de som allereie er medlemmar også blir med oss vidare:

Medlemskontingent 2015


SkildringSUM
Medlemskontingent 2015kr. 400
Kontonummer
Innbetaling til kontonummer: 3705.26.33762
Merk betalinga med ditt namn og "kontingent 2015"

torsdag 8. januar 2015

Sykveldar

Handarbeidslaget inviterer våre medlemmar til månadlege sykveldar - uformelle, sosiale hobbykveldar utan program eller kursing. Sykveldane vil passe både for erfarne og nye syarar, og det vil vere mogeleg å få hjelp og inspirasjon av dei andre deltakarane.

Handarbeidslaget stiller med lokale (formingsrommet på Leikanger barneskule), så organiserer vi det slik at dei som deltek tek med kaffi og te på omgang. Ta med symaskina di og bli med! 

Dette er gratis for medlemmar av Handarbeidslaget Sans og Samling. Er du ikkje medlem? Det er enkelt å melde seg inn på heimesida vår og det kostar kr 400 per år: sansogsamling.net/innmelding 


Sykveldane vert frå kl 18.00 til kl. 21.00. Det vert seks samlingar fram til sommaren (det kan kome endringar): 
 • Måndag 19. januar
 • Måndag 9. februar
 • Måndag 9. mars
 • Måndag 13. april
 • Måndag 11. mai
 • Måndag 8. juni

onsdag 7. januar 2015

Strikkekafé på Sans og Samling

I haust har handarbeidslaget invitert til Strikk og Drikk på Herman annankvar måndag, men sidan Herman no er stengt vil vi gjerne prøve noko nytt.

Vi inviterer alle strikkeglade til å bli med på strikkekafé på Sans og Samling i Lundevegen 8 annankvar torsdag kl 19.00. Butikken er open frå 17 til 19, og når butikken stenger ryddar vi plass til strikking, drikking og prating.

Arrangementet er gratis og ope for alle. Vi vil forsøke oss på enkel servering - kaffi, te og kanskje noko lite å bite i - som vi sel til ein snill pris.

Første strikkekafé på Sans og Samling vert torsdag 22. januar kl 19.00. 


onsdag 19. november 2014

Utvida opningstider fram mot jul

Bilde av julekuler i sølvfarge.Det nærmar seg jul og julegåvene skal handlast inn. Handarbeidslaget sin butikk for heimeproduserte varer vil halde ope litt meir enn vanleg fram mot jul:

 • Torsdag 4/12: Butikken er open frå 14.30 til 19.
 • Torsdag 11/12: Butikken er open frå 14.30 til 19.
 • Søndag 14/12: Butikken er open frå 12 til 15
I tillegg til dette har vi ope som vanleg laurdagar frå 12 til 15 og torsdagar frå 17 til 19.

 • Laurdag 22/11: Denne laurdagen finn du produkt frå butikken på Handarbeidslaget sin stand på julemessa i Saften. Butikken held også ope frå 11 til 16. 
 • Søndag 30/11: Første søndag i advent finn du fleire av produsenta som leverer til Sans og Samling på tradisjonell julemesse i Ungdomshuset.

Kurs og aktivitetar hausten 2014

Fleire av kursa i haust har dessverre vorte avlyst grunna for lite påmelding. Vi har satt ei grense på minst fem deltakarar for å arrangere kurskveldar. Vi veit at det er fleire som er interesserte i dei ulike kursa vi har hatt, men som har oppdaga det for seint eller som har vore opptekne med andre ting.

Handarbeidslaget satsar på å forsøke å sette opp fleire av Krativt Kaos-kursa igjen i 2015. Send oss gjerne ein e-post eller ei melding om det er noko spesielt du har lyst å delta på.

Er du interessert i å vere med på sykurs eller sykveldar er det også fint om du tek kontakt då vi vurderer å halde fram med symaskinaktivitet i ei eller anna form i 2015.