fredag 16. mai 2014

Planar for hausten 2014

Handarbeidslaget Sans og Samling vart etablert denne våren, og styret har fokusert på å få i gong laget og heimeproduktbua. Tusen takk til alle som har vore innom butikken og handla eller kome med gode ord, takk til alle de som har levert inn heimelaga produkt til å selje på butikken, og tusen takk til alle de som har meldt dykk inn i handarbeidslaget

Til hausten satsar vi på å arrangere aktivitetar både for vaksne og born. Dette er ei førebels oversikt - meir informasjon om kvart av arrangementa vil kome etterkvart:

August:

 • Oppstart av Strikk og Drikk - strikkekafé for alle!

September:

 • Kreativt kaos for vaksne: Nålefilting
 • Kreativt kaos for born: Nålefilting
 • Symaskinkurs over 3-4 kveldar med oppstart i slutten av september 

Oktober:

 • Kreativt kaos for vaksne: Kortlaging
 • Kreativt kaos for born: Kortlaging
 • Helgekurs i leksfebaking

November:

 • Kreativt kaos for vaksne: Tema ikkje bestemt - kom gjerne med innspel/ønskjer
 • Kreativt kaos for born: Tema ikkje bestemt - kom gjerne med innspel/ønskjer
 • Julemesse under arrangementet “Førjulssøndag i Ungdomshuset” første søndag i advent.

Desember:

 • Kreativt kaos for vaksne: Førjulsaktivitet
 • Kreativt kaos for born: Førjulsaktivitet

tirsdag 13. mai 2014

Bli medlem i Handarbeidslaget

Alle kan vere medlem av handarbeidslaget Sans og Samling. Handarbeidslaget har som mål å vere ein organisasjon for alle som er glade i handarbeid, som driv med handarbeid, som vil lære meir om handarbeid, som ønskjer at husflid og handarbeid skal synleggjerast og styrkast på Systrond og som ønskjer å bidra til å skape sosiale møteplassar for medlemmane og andre i bygda. 

Som medlem vil du mellom anna få tilbod om å delta på kurs og aktivitetskveldar og rabattar på garn på butikkane på Hermansverk. Medlemmar kan også låne lokala til Sans og Samling for å arrangere eigne samlingar.

Fyll inn skjema her på heimesida eller ta kontakt med nokon i styret for å melde deg inn.fredag 25. april 2014

Kjeringi Open!

Vi ønskjer alle deltakarane lukke til på Kjeringi Open laurdag 26. april og håper alle får ein fin dag i løypa eller som tilskodarar på Hanahaug. Butikken Sans og Samling held stengt, men om det er nokon som skulle vore innom ein tur før neste laurdag er det berre å ta kontakt med butikkansvarleg Anne Lise: anne.breidvik@gmail.com, 90845855

tirsdag 22. april 2014

Opningstider

Sans og Samling kjem til å vere open laurdagar frå 12 til 15 og torsdagar frå 17 til 19. Kom innom! Ta kontakt med oss om du gjerne skulle ha vore innom butikken utanom den faste opningstida, så skal vi sjå om vi kan hjelpe deg: handarbeidslaget@sansogsamling.net / 99044666