Ymse

Årsmøtet vert utsett

Grunna korona ønskjer Handarbeidslaget Sans og Samling å utsetje årsmøtet litt i år. Dette skal vanlegvis gjennomførast innan utgangen av februar. I år satsar vi på å gjennomføre årsmøtet ein gong ila våren. Dette har ingen praktiske konsekvensar for laget vårt eller drifta av butikken. De vil få meir informasjon og innkalling etter kvart.  Vi… Read More Årsmøtet vert utsett

butikk, jul

Desember 2020

I desember 2020 har Handarbeidslaget Sans og Samling stilt med to frivillige i butikken vår kvar laurdag i vanleg opningstid (11 til 14) for å kunne trekke butikken ut på gata, yte litt ekstra service og nå ut til litt fleire. Dette har gitt gode resultat! Tusen takk til alle som har stilt opp som… Read More Desember 2020

Ymse

Hausten 2020

Det har vore lite normal aktivitet i laget i år, men no startar vi så smått opp igjen med våre faste arrangement: sykveldar og strikkekafé. Strikkekafé Handarbeidslaget Sans og Samling samarbeider med Leikanger Frivilligsentral om å arrangere strikkekafé annakvar veke. Vi satsar på å starte kl. 19.30 og halde på eit par timar. Det er… Read More Hausten 2020

bakst

Ny surdeigskveld

Gjekk du glipp av surdeigskvelden med Sigrid Henjum? I så fall får du no ein ny sjanse. Fleire har meldt si interesse for ein ekstra surdeigskveld, så her er eit nytt påmeldingsskjema. Om det er nok interesse så vert det nytt arrangement torsdag 26 mars kl 18. Om du lurer på kva dette går ut… Read More Ny surdeigskveld

Ymse

Årsmøte

Handarbeidslaget inviterer alle medlemmar til Årsmøte fredag 14. februar kl 19.30. Vi serverer ost, kjeks, kaffi/te og noko søtt til kaffien. I tillegg er baren open og ein kan kjøpe øl, vin eller mineralvatn. Vi held ope utover kvelden, så ta gjerne med strikketøy om du ønskjer det. Saksliste vert publisert under ei veke før… Read More Årsmøte

Ymse

Populære Leikanger-nett

Handlenetta med kommunevåpenet til Leikanger eller ein «patriotisk» tekst vart ein stor suksess! Vi hadde miniverkstad på julemarknaden i Saften laurdag under Leikanger-festen, og vi trykte og delte ut over 90 handlenett. I tillegg til dette var det nesten 60 personar som stod i kø, men som vi ikkje rakk å lage nett til. Desse… Read More Populære Leikanger-nett