Ymse

Årsmøtet vert utsett

Grunna korona ønskjer Handarbeidslaget Sans og Samling å utsetje årsmøtet litt i år. Dette skal vanlegvis gjennomførast innan utgangen av februar. I år satsar vi på å gjennomføre årsmøtet ein gong ila våren. Dette har ingen praktiske konsekvensar for laget vårt eller drifta av butikken. De vil få meir informasjon og innkalling etter kvart.  Vi… Read More Årsmøtet vert utsett

Ymse

Hausten 2020

Det har vore lite normal aktivitet i laget i år, men no startar vi så smått opp igjen med våre faste arrangement: sykveldar og strikkekafé. Strikkekafé Handarbeidslaget Sans og Samling samarbeider med Leikanger Frivilligsentral om å arrangere strikkekafé annakvar veke. Vi satsar på å starte kl. 19.30 og halde på eit par timar. Det er… Read More Hausten 2020

Ymse

Årsmøte

Handarbeidslaget inviterer alle medlemmar til Årsmøte fredag 14. februar kl 19.30. Vi serverer ost, kjeks, kaffi/te og noko søtt til kaffien. I tillegg er baren open og ein kan kjøpe øl, vin eller mineralvatn. Vi held ope utover kvelden, så ta gjerne med strikketøy om du ønskjer det. Saksliste vert publisert under ei veke før… Read More Årsmøte

Ymse

Populære Leikanger-nett

Handlenetta med kommunevåpenet til Leikanger eller ein «patriotisk» tekst vart ein stor suksess! Vi hadde miniverkstad på julemarknaden i Saften laurdag under Leikanger-festen, og vi trykte og delte ut over 90 handlenett. I tillegg til dette var det nesten 60 personar som stod i kø, men som vi ikkje rakk å lage nett til. Desse… Read More Populære Leikanger-nett

Ymse

Sykveldar våren 2019

Tysdagar i partalsveker, frå kl 19 til 22, er det sykveldar i tekstilrommet på Leikanger barneskule. Dette er gratis og ope for alle. Alle tek med dei sjølve treng av utstyr. Ta også med kopp, då vi vanlegvis vekslar på å ha med kaffi/te. Vi har ei eiga gruppe på Facebook for sykveldane: facebook.com/groups/sykveldar/  Datoar vårhalvåret… Read More Sykveldar våren 2019

Ymse

Årsmøte 2019

Handarbeidslaget Sans og Samling arrangerer årsmøte tysdag 26. februar kl 19.00 på Herman. Alle som har betalt medlemskontingent for 2019 har stemmerett på årsmøtet.  Meir informasjon og saksliste vert sendt ut til alle medlemmar før møtet.  Etter at årsmøtet er ferdig vert det strikkekafé. Vi har vanlegvis strikkakafé annankvar tysdag i butikklokala våre, men vi flyttar… Read More Årsmøte 2019