strikkekafé

Språk- og strikkekafé

Tysdag 12/9 startar vi opp igjen med strikkekafé. Denne tysdagen skal vi også vere vertskap for språkkaféen, som for tida byter på å hospitere hjå ulike organisasjonar. Målet er at dei som deltek på språkkafé skal verte presenterte for ulike aktivitetar i bygda, og vi skal altså fortelje litt om kva handarbeidslaget driv med. Språkkaféen… Read More Språk- og strikkekafé

arrangement, strikkekafé

Strikkekafé på Sans og Samling

Bli med på strikkekafé tysdag 28. februar kl 19.00. Det vert sal av kaffi og noko lite å bite i. Strikkekafeen vert i dei nye lokala våre i kjellaren til Sogn Tavle og Data/Fjordklipp – tidlegare kjent som Kikkakjellaren. Inngang mot Saften. Vi startar kl 19, rett etter årsmøtet i handarbeidslaget.