Ymse

Årsmøtet vert utsett

Grunna korona ønskjer Handarbeidslaget Sans og Samling å utsetje årsmøtet litt i år. Dette skal vanlegvis gjennomførast innan utgangen av februar. I år satsar vi på å gjennomføre årsmøtet ein gong ila våren. Dette har ingen praktiske konsekvensar for laget vårt eller drifta av butikken. De vil få meir informasjon og innkalling etter kvart.  Vi… Read More Årsmøtet vert utsett