Menu Close

Sakspapir til Årsmøtet 2016

Saksliste og sakspapir til Årsmøtet i Handarbeidslaget Sans og Samling 2016

Tid: Fredag 26. februar kl 19.00
Stad: Cafe Herman, Leikanger

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

Innkalling vart sendt ut til alle registrerte medlemmar i Handarbeidslaget Sans og Samling 21. januar. Informasjon vart også lagt ut på heimesida
  1. Val av møteleiar, referent og to personar til å signere protokollen

  2. Årsmelding 2015

Styret presenterer årsmeldinga for 2015.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tek årsmeldinga for 2015 til orientering.
  1. Rekneskap 2015

Styret presenterer rekneskapet for 2015.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2015.
  1. Vedtekter

Styret ønskjer ein fast vara og har eit forslag til endring av vedtektene.
§ 11 Årsmøtet sine oppgåver
6. Velje leiar, 4 styremedlemmar, ein vara og valnemnd. Leiar og vara vert vald for eitt år, styremedlemmane og valnemnda vert vald for to år. To av dei 4 styremedlemmane er på val kvart år slik at ein sikrar ei overlapping i tilfelle utskifting. Styret konstituerer seg sjølv etter Årsmøtet.


§ 13 Styret
Laget vert leia av et styre på 5 personar samt ein vara.


Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektene med dei forslaga som vart presentert av styret.
  1. Fastsette kontingent for 2017

Årsmøtet set kontingentsatsen for 2017.
Forslag til vedtak: Årsmøtet set kontingenten for 2017 til kr 400.
  1. Budsjett 2015

Styret presenterer forslag til budsjett for 2016.
Foslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2016.
  1. Årsplan 2016

Styret vil diskutere og få innspel til årsplan for 2016. Styret jobbar vidare med denne basert på innspel frå Årsmøtet.
  1. Val av styre og valnemnd

Valnemnda presenterer si innstilling
Begge medlemmane av valnmenda vart vald for to år i 2015 og har eit år igjen av perioden.

Vedlegg:

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.